REMEMOR

Knygų pristatymas

Knygų pristatymas Lietuvos Respublikos Seime

2015 m. birželio 15 d. Lietuvos okupacijos 75-mečiui bei Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtame renginyje, vykusiame Lietuvos Respublikos Seime, pristatyta knyga „Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939–1955 metais Šilutės apylinkėse“ („Macikai House of Death. The WWII prisoner of war Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė“), išleista lietuvių ir anglų kalbomis.

Prieš iškilmingą minėjimą Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje Seimo Vitražo galerijoje atidaryta LGGRTC Genocido aukų muziejaus paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“. Su 29 kilnojamosios parodos stendais galėjo susipažinti visi minėjimo dalyviai. Parodos atidarymo metu kalbėjo Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir 1942–1943 m. sovietų represinių struktūrų Sverdlovske sušaudytų buvusio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro pulkininko leitenanto Juozo Papečkio ir Lietuvos kariuomenės kapitono Antano Petruškevičiaus anūkė, atsargos kapitonė Daina Kemeraitienė. Smuikininkas Konradas Levickis atliko kelis muzikinius kūrinius.

LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė pristatė LGGRTC 2014–2015 m. vykdytą projektą „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“ (REMEMOR), kuris buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai, ir šio projekto įgyvendinimo metu išleistus leidinius.

Renginyje dalyvavo politikai, valstybinių įstaigų ir visuomeninių organizacijų atstovai, mokytojai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, antisovietinio pasipriešinimo dalyviai ir jų artimieji, Lietuvos šaulių sąjungos nariai, jaunimas.

Po parodos atidarymo vyko iškilmingas minėjimas LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje ir valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. Nekaltų okupacijos aukų atminimas pagerbtas tylos minute.